Home | TeamGroen | Natuurbeheer

Partners in natuurbeheer

Natuurbeheer

In het kader van behoud van fauna en flora, gebeuren tussenkomsten in natuurgebieden met de grootste zorg.

Team Groen heeft de nodige expertise in huis en kan diverse werken aan:

  • Bossen dunnen
  • Hakhoutbeheer
  • Bomen vellen
  • Maaiwerken (ecologisch maaibeheer)
  • Inrichtingswerken
  • Knuppelpaden aanleggen
  • Wilgen knotten
  • Nieuwe aanplantingen (houtkanten en bebossing)
  • Toegankelijk houden van paden
  • Groen aanleggen rond landbouwbedrijven

Domein Scheldemeersen Avelgem

De Scheldemeersen Avelgem  zijn een groot en waardevol natuurgebied, waar Team Groen instaat voor het ecologisch beheer in opdracht van Natuurpunt.

Libellebos Kortrijk

Het stadsgroen Marionetten in Kortrijk is een groot en aantrekkelijk recreatiegebied. De Libel is een van de landschapskamers, die 40m hoger ligt dan het Kortrijkse standscentrum. Team Groen beheert het bos in opdracht van de stad Kortrijk.

Kleiputten 't Hoge | Kortrijk

De Kleiputten ’t Hoge is in beheer van Natruurpunt Kortrijk. Het gebied vormt een waardevol natuurgebied waar diverse fauna en flora nieuwe kansen krijgen. Het natuureducatief centrum De Steenoven is een realisatie van de stad Kortijk. Team Groen is er vaak te vinden voor het natuurbeheer.