Home | TeamGroen

Geen groentjes in ons vak

Alle tinten groen

Op zoek naar een professionele partner voor groenonderhoud van je bedrijfsterrein, tuin, park, openbaar domein…? Of heb je vakmanschap nodig voor het duurzaam natuurbeheer van waardevolle zones? Kortom: heb je ondersteunung nodig voor het beheer van alle tinten groen?

Vertrouw dit werk gerust toe aan Team Groen van de vzw Constructief. Team Groen bestaat uit ervaren krachten die met kennis van zaken en respect voor fauna en flora deze opdracht uitvoeren.

Nu al krijg Team Groen het vertrouwen van verschillende besturen in het zuiden van West-Vlaanderen, waar we instaan voor het beheer van openbaar domein, groen- en natuurgebieden.

Duurzaam in al zijn aspecten

Dat we onze opdracht op een ecovriendelijke duurzame manier aanpakken, zit verweven in alle aspecten van ons werk. In de eerste plaats betekent dit natuurlijk dat we de natuur geen schade toebrengen, maar integendeel de grootste zorg aan de dag leggen voor fauna en flora.

We investeren daarnaast ook steeds meer in professioneel gereedschap voor maaien, snoeien, zagen… uitgerust met accu’s in plaats van een ontploffingsmotor. De kwaliteit van het geleverde werk is identiek, alleen zijn de machines lichter en maken ze ook veel minder lawaai. Dat is win-win voor de gebruikers en de omgeving.

Maatwerk en werk op maat

Ook de tewerkstelling die wij als maatwerkbedrijf bieden, is duurzaam. Onze medewerkers krijgen bij ons de kans om, dankzij de job die ze krijgen of werkervaring die ze opdoen, opnieuw een volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen. 

Ze leveren ook volwaardig werk, dankzij de de intensieve opleiding en begeleiding door vakspecialisten. Zij leren hen de kneepjes van het vak, zodat ze hun werk uitvoeren op maat van de klant.

Ontdek hieronder de verschillende aspecten van onze activiteiten. 

vzw Constructief
Warande 7 | 8501 Heule-Kortrijk
T 056 36 28 02
info@vzwconstructief.be

Natuurbeheer

Kappen, knotten, dunnen… Team Groen doet het waar nodig, allemaal om de natuur in al zijn glorie te laten ontwikkelen.

Groenonderhoud

Snoeien, maaien, opruimen, aanplanten… Wij onderhouden met de grootste zorg groenzones, begraafplaatsen, parken en andere domeinen.

Onkruidbeheer

Onkruid op straten, pleinen en domeinen verwijderen we op een ecologische manier, zonder schadelijke pesticides.