Home | Constructief | over ons

Slim strijden tegen armoede

Een job hebben, da’s participeren in de maatschappij. Daarom bieden we een brede waaier aan mogelijkheden voor onze mensen om ‘te proberen’. We helpen hen een eerste stap te zetten, en dan een tweede, altijd met de juiste omkadering. Zo helpen we mensen met een grote afstand tot de open arbeidsmarkt aan nieuwe jobkansen. Dat kan in een aantal verschillende scenario’s.

Betaalde arbeid in een aangepaste werkomgeving 

Maatwerkbedrijven maken ruimte voor warme begeleiding en opleiding. Dat kan een ideale opstap zijn naar een gewone job, of uiteindelijk
vertaald worden in een job van onbepaalde duur. Binnen zo’n maatwerkbedrijf ligt de nadruk altijd op knap afgewerkte producten van hoge kwaliteit.

Stage en werkervaring 

Sommige mensen hebben enkel nood aan een duwtje in de rug of willen eerst voorzichtig hun mogelijkheden aftoetsen. We bieden hen de kans
om ervaring op te doen via activeringsstages of een traject als leerwerknemer onder begeleiding van een OCMW.

Wie langdurig werkloos is, krijgt alsmaar minder jobkansen en 

loopt meer risico om in armoede te verzeilen.

Arbeidszorg

Voor wie een job binnen een maatwerkbedrijf geen optie is, maar wel baat heeft bij een zinvolle dagbesteding, stellen we met plezier een
aangepast takenpakket samen.

Jongeren die deeltijds werken en leren

Brugprojecten zijn er voor jongeren in het deeltijds onderwijs. Op die manier vullen ze hun studies aan met een deeltijdse job of stage.