Over vzw Constructief

Vzw Constructief is een maatwerkbedrijf: we creëren werk voor mensen die ver af staan van een reguliere job. We coachen onze werknemers dagelijks in het ontplooien van hun competenties, zowel op technisch als op sociaal vlak.

Constructief combineert bedrijfseconomische activiteiten met werk op maat voor zoveel mogelijk mensen. We bewijzen elke dag dat door een doorgedreven begeleiding en opvolging van de medewerkers het mogelijk is om professioneel en kwaliteitsvol werk af te leveren.

Constructief vormt samen met het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en Mobiel, de Deltagroep.

Kom meer te weten over onze werking in ons jaarlijks D_magazine 2019