Natuurbeheer

In het kader van behoud van fauna en flora, gebeuren tussenkomsten in natuurgebieden met de grootste zorg.
Team Groen heeft de nodige expertise in huis en kan diverse werken aan:

  • Bossen dunnen
  • Hakhoutbeheer
  • Bomen vellen
  • Maaiwerken (ecologisch maaibeheer)
  • Inrichtingswerken
  • Knuppelpaden aanleggen
  • Wilgen knotten
  • Nieuwe aanplantingen (houtkanten en bebossing)
  • Toegankelijk houden van paden
  • Groen aanleggen rond landbouwbedrijven

Domein Scheldemeersen Avelgem         Libellebos Kortrijk

Kleiputten Hoog Kortrijk